xahiş

xahiş
is. <fars.> Bir arzunu, ehtiyacı yerinə yetirmək üçün edilən müraciət, təmənna; rica, təvəqqe, istək. Sizdən bir xahişim var. – . . Mən Qasımın xahişini əmələ gətirdim, yəni gedib oturdum onun yanında. C. M.. Bir ittifaq bu xahişi tezliklə əmələ gətirməyə səbəb oldu. S. S. A.. // İstək, arzu, tələb. Xahişin tərki-dilü can idi, mən həm etdim; Söylə, ey yar, görüm şimdi nə fərmanın var? M. Ə. S.. <Xumar:> Yoxsa bir xahişinmi var, Sənan? Hər nə qəlbində varsa eylə bəyan. H. C.. Mehriban Zeynalın bir çox xahiş və tələblərini qəbul edirdi. S. H.. Xahiş etmək (eləmək) – rica etmək, təmənna etmək, təvəqqe etmək, istəmək. <Nüsrət Toğrula:> Xahiş edirəm, sən mənim işlərimə qarışmayasan. C. C.. <Kamal:> Onda xahiş eləyirəm, elə çağırın ki, anası bilməsin. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • xahiş — f. istək, arzu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltimas — ə. xahiş, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnət — is. <ər.> Edilən hörmət və yaxşılığa qarşı daxilən duyulan borcluluq hissi, özünü borclu bilmə. ◊ Minnət çəkmək – 1) hörmət və yaxşılıq qarşısında özünü borclu bilmək. <Xoca Əziz:> İgid də igiddən çəkərmi minnət! «Koroğlu»; 2) bax… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnət-sünnət — is. <ər.> dan. Ayağa düşüb xahiş etmə; xahiş, yalvarış, rica. Minnət sünnət etmək – ayağa düşərək xahiş etmək, yalvarmaq. Kişi nə qədər minnət sünnət elədi, arvad razı olmadı. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnətçi — is. Özgə üçün başqasından bir şey xahiş edən, minnət edən. <Sona> qapısına gələn bir çox elçiləri, minnətçiləri boş yola saldı. Ə. Ə.. <Şahpəri Yusifə:> Gecəgündüz minnətçi minnətçi dalısınca gəlirdi, bəs necə oldu? B. Bayramov.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tələb — is. <ər.> 1. Bir şeyi israrla, qəti şəkildə xahiş və ya təklif etmə, istəmə. Onun tələbini nəzərə aldılar. Sənin tələbin nədir? – Teymurun yalvarışları da, tələbi də, təhdidi də nəticəsiz qaldı. M. Hüs.. Tələb etmək – 1) bir şeyi israrla,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mültəməs — ə. 1) iltimas olunan, xahiş edilən; 2) xahiş, iltimas, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəfi’ — ə. günahların bağışlanmasını xahiş edən; iltimasçı. Şəfii asiyan narazıların, üsyançıların bağışlanmasını xahiş edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”